Saturday, May 27, 2017

Seminar Alquran Braille PERTIS
Pada 20 Mei (Sabtu) yang lalu, Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia (PERTIS) telah menganjurkan Seminar Alquran Braille PERTIS 2017. Seminar berkenaan telah berlangsung di Hotel City Vila, Kuala Lumpur. Bagi saya, seminar berkenaan telah berlangsung dengan jayanya.

Sekitar 84 orang peserta telah menghadiri seminar berkenaan. Ia termasuk 8 orang peserta daripada Negara Brunei Darul-Salam. Selain itu, seminar tersebut turut dihadiri oleh beberapa orang guru program pendidikan khas dari Johor. Perak, Sabah dan Kuala Lumpur. Selain itu, seminar berkenaan juga turut dihadiri oleh beberapa orang daripada agensi kerajaan, badan bukan kerajaan serta orang perseorangan.

Seminar tersebut telah diisi dengan 2 pembentangan kertas kerja di sebelah pagi dan sesi forum di sebelah petang. Saya sendiri telah terlibat dalam pembentangan kertas kerja pertama. Dalam pembentangan tersebut, saya telah cuba meninjau beberapa cabaran dalam kaedah penulisan Alquran Braille itu sendiri. Selain itu, saya juga telah mengenengahkan beberapa perbezaan kaedah penulisan Alquran Braille dalam kalangan beberapa buah negara yang sudah lama menghasilkan naskah Alquran Braille.


Pembentangan kertas kerja kedua pula telah disempurnakan oleh Ustaz Mohd Nur Azam, seorang pensyarah dari Fakulti Pengajian quran Sunnah (FPQS), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Beliau merupakan seorang yang berpenglihatan dan mahir dengan penulisan Alquran Braille. Dalam pembentangannya, Ustaz Azam telah membuat perbandingan antara Alquran mushaf Madinah dengan Alquran Braille terbitan PERTIS. Cukup menarik perbandingan yang telah dihasilkan oleh beliau. Selain itu, Ustaz Azam juga turut memberi info lanjut perbezaan antara dabtul quran dengan rasam dalam kertas kerjanya. Bagi saya, pencerahan yang telah dibuat oleh beliau amat menarik dan jika ia diikuti dengan teliti, kita akan lebih faham dengan lebih jelas lagi perbezaan antara kedua-duanya.

(Klik di sini untuk menonton pembentangan oleh Ustaz Azam daripada FPQS USIM)

Di sebelah petang pula, sesi forum telah diadakan. Forum tersebut bertemakan “Memperkasakan Alquran Braille Dalam Bidang Pendidikan”. Saya sendiri telah diberi tanggungjawab untuk mempengerusikan forum berkenaan. Manakala 3 orang ahli panel forum berkenaan pula terdiri daripada En. Mohamad Faizal Che Yusuf (Yang Di-Pertua, Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia), Ustaz Ismail bin Hashim (Ketua Unit Pendidikan Islam Dan Moral, Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia) dan Dr. Noor Najihan Jaafar, seorang lagi pensyarah daripada Fakulti Pengajian Quran Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

(Klik di sini untuk menonton forum berkenaan).

Melalui forum berkenaan, kita dapat mengetahui peranan yang jelas antara ketiga-tiga pihak berkenaan khususnya ke arah memperkasakan Alquran Braille, iaitu PERTIS selaku badan bukan kerajaan, Bahagian Pendidikan Khas selaku salah satu agensi dalam Kementerian Pendidikan Malaysia serta USIM selaku pihak yang banyak membuat penyelidikan yang berkaitan dengan Alquran Braille di peringkat institusi pengajian tinggi. Peranan dan sumbangan USIM dalam memartabatkan Alquran Braille memang tidak dapat dinafikan. Sehingga kini pun, USIM merupakan satu-satunya institusi pengajian tinggi yang ada menawarkan kursus berkaitan aplikasi Braille dalam Alquran di negara ini.

Seminar sehari tersebut telah diakhiri dengan meluluskan resolusi seminar. Ia telah diusulkan oleh En. Faizal sendiri selaku Yang Di-Pertua PERTIS. Manakala majlis Perasmian penutup telah disempurnakan oleh Tn. Hj. Yaakub Abdul Rahim, Timbalan Pengarah (mewakili tuan pengarah), Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan.

(Klik di sini untuk pembentangan Resolusi Seminar oleh YDP PERTIS)

Seperti yang saya nyatakan sebelum ini, seminar tersebut telah berjalan dengan baik dan jaya. Objektif penganjuran seminar juga sudah tercapai. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan seminar berkenaan. Mudah-mudahan dengan redha daripada Allah, usaha kita untuk sama-sama memartabatkan Alquran Braille akan tercapai juga akhirnya.

Di bawah ini saya kongsikan sebilangan foto dalam seminar berkenaan untuk tatapan bersama.


No comments: