Monday, April 25, 2011

Promosi Untuk Murid-murid Saya

Promosi Untuk Murid-murid Saya

Untuk murid-murid semua, di sini cikgu ada pautkan satu blog yang dirasakan sangat berguna kepada kalian. Blog yang dimaksudkan ialah blog yang dikendalikan oleh Dr. Zurinah Hassan. Sajak hasil karya Dr. Zurinah ada termuat dalam Antologi Harga Remaja, buku komponen kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu untuk tingkatan 4.

Selain itu, Dr. Zurinah juga sering mengulas sajak dalam blognya. Dengan membaca ulasan beliau, kita akan dapat didedahkan dengan kaedah mengulas sajak mengikut kaca mata beliau.

Oleh itu, sesiapa yang berminat untuk ke blog Dr. Zurinah Hassan, boleh klik (enter untuk pengguna pembaca skrin) pada zurinah hassan dalam senarai Laman Sesawang Pilihan dalam blog ini.

Selamat mencuba!

No comments: