Saturday, September 3, 2016

“New 5 Dollar Bank Note”

Di negara kita, sebenarnya kita masih tercari-cari kaedah yang paling mesra oku (khususnya yang cacat penglihatan) bagi membolehkan mereka dapat mengenali wang kertas dengan lebih cepat, mudah dan berkesan. Saya tidak menafikan usaha-usaha yang telah dilakukan sebelum ini oleh beberapa pihak bagi membantu golongan berkenaan untuk mengenali wang kertas edengan lebih cepat dan mudah. Namun demikian, sehingga kini, masih belum bertemu dengan kaedah yang paling berkesan ke arah itu.

Sebelum ini, pada wang kertas kita kononnya ada huruf Braille. Malangnya ia bukan untuk golongan cacat penglihatan tetapi sekadar untuk dilihat oleh mereka yang berpenglihatan sahaja. Selepas itu, diperkenalkan pula alat untuk mengukur mata wang. Ia mungkin boleh digunakan tetapi terpaksa mengambil masa untuk melakukannya. Dalam keadaan yang bersegera atau tergesa-gesa, alat itu juga kurang efektif penggunaannya.

Bagi golongan cacat penglihatan pula, mereka terpaksa menggunakan pelbagai kaedah peribadi untuk tujuan di atas. Ada yang akan menyusun dengan meletakkan di ruang yang berasingan bagi setiap nilai not wang kertas dalam dompet masing-masing. Misalnya wang RM1 di letakkan di ruang yang berbeza dengan not wang RM10. Ada juga yang mengenali not wang kertas menerusi saiznya, tetapi ia agak sukar bagi not wang RM10 dengan RM20.

Apa yang dilakukan di Australia mungkin boleh dijadikan panduan. Mereka nampaknya lebih prihatin dan peka dengan permasalahan yang sering dihadapi terutamanya oleh mereka yang cacat penglihatan. Untuk tontonan bersama, sila klik
Di sini

Mudah-mudahan setelah menontonnya, ia dapat menjana idea yang lebih kreatif kepada pihak yang berkenaan.


No comments: