Friday, June 5, 2015

Penerima Anugerah Khas PERTIS 2015
Sejak tahun 2010 lagi, Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia (PERTIS) telah mula memberikan anugerah yang lebih dikenali sebagai Anugerah Khas PERTIS. Ia dianugerahkan kepada golongan yang berpenglihatan yang banyak menabur jasa, bakti serta menyumbang kepada kesejahteraan hidup mereka yang tidak berpenglihatan. Lazimnya anugerah berkenaan akan disampaikan bersempena dengan majlis perasmian mesyuarat agung tahunan PERTIS. Manakala penerimanya pula boleh terdiri sama ada institusi ataupun individu. Dalam majlis perasmian mesyuarat agung tahunan kali ke-20 pada 31 Mei lalu, dua penerima Anugerah Khas PERTIS telah dipilih dan seterusnya telah menerima anugerah berkenaan.

Penerima Anugerah Khas PERTIS 2015 yang pertama ialah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI). Hubungan akrab antara PERTIS dan JAWI sememangnya sudah lama terjalin iaitu sejak seawal penubuhan PERTIS itu sendiri. Bantuan dan sumbangan JAWI terhadap PERTIS dan golongan cacat penglihatan beragama Islam sememangnya sudah pun bermula Sejak bermulanya hubungan antara kedua-dua pihak hampir dua dekad yang lalu.

Jawi merupakan badan yang paling banyak menaja penganjuran pelbagai majlis di bawah kendalian PERTIS. Bantuan sedemikian tidak terhad pada masa tertentu sahaja. Bahkan ia terus berjalan sepanjang masa. Antara majlis anjuran PERTIS yang sering mendapat bantuan daripada pihak Jawi termasuklah penganjuran majlis pelbagai ceramah, majlis sambutan hari raya, majlis berbuka puasa dan sebagainya.

Di samping itu, pihak Jawi juga terlibat secara aktif dalam penganjuran kelas Alquran (Alquran Braille) di bawah kendalian PERTIS. Antara bantuan yang dihulurkan ialah pembiayaan elaun tenaga pengajar untuk kelas Alquran berkenaan. Manakala tenaga pengajarnya pula merupakan ahli-ahli PERTIS sendiri yang berkelayakan untuk menggalas tanggungjawab selaku pengajar.

Selain itu, pihak Jawi juga tidak jemu-jemu memberikan khidmat nasihat dan pandangan bila diperlukan oleh PERTIS dalam pelbagai perkara yang mempunyai kepentingan bersama. Ada ketikanya kakitangan Jawi tidak keberatan untuk menyertai program anjuran PERTIS dan sanggup bermalam bersama-sama dengan para peserta yang terlibat.

Memandangkan hubungan yang terjalin sudah lama serta sumbangan yang berterusan, maka amat wajarlah kali ini Jawi diberi anugerah dengan Anugerah Khas PERTIS 2015.

Penerima Anugerah Khas PERTIS 2015 yang kedua pula ialah Prof. Madya Dr. Mohd Zarhamdy bin Md Zain.

Prof. Madya Dr. Mohd Zarhamdy bin Md Zain dilahirkan di Kangar, Perlis, pada 8 Ogos 1977. Beliau telah menerima pendidikan rendah di Sekolah Rendah Kebangsaan Sahabat 16, LahadDatu, Sabah. Beliau telah melanjutkan pelajarannya di Sekolah Menengah Kelana Jaya, Petaling Jaya, Selangor. Pada tahun 1999, Prof. Madya Dr. Mohd Zarhamdy telah berjaya memperoleh Ijazah Sarjana Muda Mekanikal, dari Universiti Teknologi Malasia (UTM), Johor. Pada tahun 2003 pula, beliau telah berjaya memperoleh Ijazah Sarjana dalam bidang Sistem Kawalan, dari University of Sheffield, United Kingdom. Pada tahun 2006 pula, ketika berusia 29 tahun, beliau telah berjaya memperoleh Ijazah Doktor Falsafah Sistem Kawalan, juga dari University of Sheffield, United Kingdom. Kini beliau bertugas sebagai pensyarah di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Skudai, Johor. Hubungan antara Prof. Madya Dr. Zarhamdy dengan Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia (PERTIS) mula terjalin sejak tahun 2009. Sejak itu, beliau telah memberi sumbangan yang besar dan cukup bermakna kepada PERTIS khususnya dan kepada masyarakat cacat penglihatan amnya.

Prof. Madya Dr. Zarhamdy banyak menghasilkan kertas kerja khususnya berkaitan hasil penyelidikannya tentang teknologi yang boleh membantu golongan cacat penglihatan yang telah dibentangkan dalam pelbagai seminar, bengkel dan sebagainya. Antaranya termasuklah:
a. User Friendly System for the Visually Impaired in Learning Al-Quran yang telah dibentangkan dalam seminar WSEAS TRANSACTIONS on SYSTEMS;
b. Development of Piezoelectric Braille Cell Control System using Microcontroller Unit (MCU) yang juga telah dibentangkan dalam seminar WSEAS TRANSACTIONS on CIRCUITSAND SYSTEMS;
c. Dedicated Graphical User Interface System for the Visually Impaired User in Learning Al-Quran yang telah dibentangkan dalam 9th WSEAS International Conference on Applications of Computer Engineering, Penang, Malaysia;
d. A Novel Development Of Electronic Braille Al-Quran Teaching Aid yang telah dibentangkan dalam The 2010 Conference on Scientific and Sosial Science Research Kuala Lumpur, Malaysia;
e. KaedahPembelajaran Braille Digital: Ebraille Al-Quran (Digital Braille Educational Solution: Ebraille Al-Quran) yang telah dibentangkan dalam 4th International Conference And Exhibition On Islamic Education;
f. Augmentation Of Qibla Indicator For The Blind yang dibentangkan dalam An International Invention, Innovation & Design 2014 (Icon14);
g. Reliability of Compass Direction for Qibla yang telah dibentangkan dalam International Conference of innovation in science and technology.

Selain menghasilkan kertas kerja seperti di atas, Prof. Madya Dr. Zarhamdy bersama-sama dengan kumpulan penyelidiknya turut menghasilkan beberapa peralatan berteknologi tinggi khas untuk manfaat golongan cacat penglihatan. Antaranya termasuklah:
(1) Panel E-Braille Quran. Selama ini golongan cacat penglihatan menggunakan Alquran cetakan Braille yang terdiri daripada 6 jilid dengan beratnya hampir 10 kg untuk senaskah lengkap. Dengan Panel e-Braille Quran ini, seluruh Alquran Braille dimuatkan dalam sebuah panel yang bersaiz laptop dengan beratnya hanya sekitar 1.5 kg sahaja. Panel ini boleh dikendalikan dengan mudah. Selain berupaya menimbulkan ayat-ayat Alquran dalam bentuk tulisan Braille, ia turut dilengkapi dengan sistem audio yang memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Alquran Alkarim.
(2) Kompas penunjuk arah kiblat yang membolehkan golongan cacat penglihatan mencari arah kiblat secara bersendirian. Buat masa ini kegunaan alat tersebut hanya terhad di sekitar Asia Tenggara sahaja.
(3) Beliau serta beberapa ahli kumpulan penyelidiknya sedang membangunkan kompas kiblat generasi kedua juga khusus untuk golongan cacat penglihatan. Antara ciri-ciri kompas generasi kedua ini ialah ia lebih peka dengan arah kiblat, boleh digunakan di negara mana sahaja, bersaiz lebih kecil dan mudah dibawa dan mudah untuk dikendalikan.

Setakat yang diketahui, Panel e-Braille Quran dan kompas penunjuk arah kiblat merupakan alat pertama seumpamanya di dunia. Apa yang lebih membanggakan ialah ia merupakan kreativiti dan inovasi anak tempatan.

Sesungguhnya seluruh warga cacat penglihatan di negara ini merasa amat bersyukur dan sangat bertuah kerana dipertemukan dengan pihak seperti Jabatan Agama Wilayah Persekutuan (JAWI) dan juga insan seperti Prof. Madya Dr. Mohd Zarhamdy. Keikhlasan mereka dalam membantu kehidupan golongan cacat penglihatan amat dihargai dan akan dikenang buat selama-lamanya. Seluruh warga PERTIS khasnya dan golongan cacat penglihatan umumnya sentiasa berdoa semoga kedua-dua pihak akan menerima balasan yang sebaiknya daripada Allah dan akan beroleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Penerima Anugerah Khas PERTIS 2015

No comments: