Friday, July 30, 2010

Bicara Jumaat

Ilmu Agama Akan Beransur-ansur Hilang
Daripada Abdullah bin Amr (R.A.) berkata: Aku mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda: “Bahawasanya Allah S.W.T. tidak mencabut (menghilangkan) akan ilmu itu dengan sekaligus dari (dada) manusia. Tetapi Allah S.W.T. menghilangkan ilmu itu dengan mematikan alim ulamak. Maka apabila sudah ditiadakan ulamak, orang ramai akan memiliih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Maka apabila pemimpin yang jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain”.
(Diriwayatkan oleh Muslim).

Sekarang ini alim ulamak sudah berkurangan. Satu demi satu pergi meninggalkan kita. Kalau peribahasa Melayu mengatakan, “patah tumbuh, hilang berganti”, peribahasa ini tidak tepat berlaku pada alim ulamak. Mereka patah payah tumbuh dan hilang payah berganti. Sampailah suatu saat nanti permukaan bumi ini akan kosong dari alim ulamak. Maka pada masa itu, sudah tidak bererti lagi kehidupan di dunia ini. Alam penuh dengan kesesatan. Manusia telah hilang nilai dan pegangan hidup. Sebenarnya alim ulamaklah yang telah memberikan makna dan erti pada kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Maka apabila sudah pupus alim ulamak, hilanglah segala sesuatu yang bernilai.

Di akhir-akhir ini, kita telah lihat gejala-gejala yang menunjukkan hampirnya dengan zaman yang dikatakan oleh Rasulullah S.A.W. itu tadi di mana bilangan alim ulamak hanya tinggal sedikit dan usaha untuk melahirkannya pula tidak mendapat perhatian yang sewajarnya. Pondok-pondok dan sekolah-sekolah agama kurang mendapat perhatian daripada cerdik pandai. Mereka banyak mengutamakan pengajian-pengajian di bidang urusan keduniaan yang akan meraih keuntungan harta benda dunia. Inilah realiti masyarakat kita di hari ini. Oleh itu, perlulah kita memikirkan hal ini dan mencari jalan untuk menyelesaikannya.
(Sumber: Buku Hadith Akhir Zaman, oleh Ustaz Ahmad Zamzam Albanjari, lihat hadith yang keempat).

No comments: